Hotel Park Residency

ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 60, 150 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 484 242 8956

Seaport - Airport Rd, Echamuku, Kakkanad, Kerala 682030, India, Kochi
+91 484 242 8956
mail@parkresidency.in
http://www.parkresidency.in/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಸ್ಥಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ 5 ಫೋಟೋ|5 ಫೋಟೋಗಳು
5 ಫೋಟೋ|5 ಫೋಟೋಗಳು.
ಹೊಸ
  • ಹೊಸ
  • ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲಾದ
ಮೊದಲು