રેસ્ટોરન્ટ

Nihara Resort & Spa

વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 800 માંથી

1 આઉટડોર જગ્યા 700 લોકો

+91 97463 3 3842

Kothad, Ernakulam, Kerala, India, Kochi
+91 97463 33842
agm@nihararesort.com
બેન્ક્વેટ હોલ

ખાસ લક્ષણો

સ્થળ પ્રકાર રેસ્ટોરન્ટ
પ્રકાર આઉટડોર જગ્યા
Capacity 50 – 700 લોકો
બેઠક ક્ષમતા 700 લોકો
ખોરાક વગર ભાડે રાખવાની શક્યતા નહિ
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી