રેસ્ટોરન્ટ

Elements

1 ઇન્ડોર જગ્યા 300 લોકો

+91 97466 5 5355

3639, Chittoor Road, Karikkamuri, Ernakulam, Kerala, India, Kochi
+91 97466 55355
elementskochi@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ

ખાસ લક્ષણો

સ્થળ પ્રકાર રેસ્ટોરન્ટ

માટે સુયોગ્ય

પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
બેઠક ક્ષમતા 300 લોકો