Cappuccinoweddings

લગ્નના આયોજક, કોચી

+91 70258 6 9204

cappuccinoweddings@gmail.com
Heavenly Plaza. Kakkanad
+917025869204

લગ્નના આયોજક Cappuccinoweddings,

Cappuccino Weddings is to create a work of art from the emotion,excitement & beauty of the most romantic day of your life.

સેવાઓ

તૈયાર લગ્ન

બેન્ક્વેટ અને પોશાક સિવાય

₹ 40,000 – 3,50,000
લગ્નનું આયોજન

એજન્સીની સેવાઓની કિમંત

₹ 35,000 – 2,50,000
આઉટડોર રજીસ્ટ્રેશન

સમારોહ સંસ્થા

₹ 40,000 – 2,00,000
લગ્નના મેનેજર

સંકલન સાથે મદદ કરશે

₹ 35,000 – 2,00,000

પોર્ટફોલિયોના નમૂનાઓ

 • લાઈક્સ
  0
 • લાઈક્સ
  0
 • લાઈક્સ
  0
 • લાઈક્સ
  0
 • લાઈક્સ
  0
 • લાઈક્સ
  0
તમામ પોર્ટફોલિયો જુઓ (ફોટાઓ - 6)